Noteikumi
  • Ja paziņojums tiek iesniegts elektroniski, pārdevējs nekavējoties nosūta patērētājam nesējā ilglietojuma apstiprinājumu par saņemšanu, paziņojumu par atkāpšanos no līguma.
  • Pēc pieteikuma nosūtīšanas patērētāja pienākums ir 14 dienu laikā (skaitot no pieteikuma nosūtīšanas dienas par atkāpšanos no līguma) atgriezt preci pēc adreses korespondences, norādīto pārdevēja datu - ja pārdevējs nav ierosināts iegādāto preci.
  • Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanu, kas izriet no tās izmantošanas citā veidā, nekā tas ir nepieciešams vai domats pec rakstura, īpašībām.
  • Pārdevējs atlīdzina patērētāja veiktās maksājumus par preci 14 kalendāro dienu laikā, ieskaitot izdevumus par preču piegādi no pārdevēja patērētājam. Pārdevējs var, tomēr, atturēties no atmaksas, līdz atgriežamās preces atgriešanas momenta. Pārdevējs atlīdzina maksājums, izmantojot to pašu maksājumu veidu, ka patērētājs, ja vien patērētājs tieši nav piekritis citas atmaksas veidam, kas nerada nekādas papildu izmaksas par to.
  • Tiešās izmaksas saistitas ar preces atgriešanu pardevējam, sedz patērētājs (klients).
  • Saskaņā ar Latvijas Republikas ministru kabineta likumu Nr.255 22.5 p. Pārdevējs nevar pieņemt atpakaļ vai apmainīt preci - apakšveļu, zeķubikses vai zeķes, ja preces iepakojums ir atvērts.
  • Patērētājam nav tiesības atteikties no distances līguma gadījumos, kas uzskaitīti šaja sadaļa.
  • Pārdevējs nepieņem sutijumus, kas nosūtītas, izmantojot pakalpojumu "samaksa pēc piegādes". Atgriežoties, produktam jābūt pienācīgi aizsargātam no bojājumiem ceļā.
0

Pirkumu grozs